Regnvandsprojekt (LAR)
Projekt udvalg
resized image
Jens Dicksen Jensen
Koordinator
Info!
resized image
Kim Andersen

Info!
resized image
Peder Foldager

Info!
resized image
Karin Kjær Jensen

Info!
resized image
Torben Brodersen

Info!
I Fællevirke har vi sammen med Varde Forsyning arbejdet i et lille års tid på at gøre Nordenskov til en LAR landsby, måske den første landsby i Danmark der går fra at være fælleskloakeret til en ren LAR landsby, hvor ikke bare de enkelte husejere nedsiver regnvandet, men hvor også vejvandet nedsives.

Det er så vigtigt for os i den her proces, og inden borgermøderne går i gang vedrørende projektet, at alle forstår hvad det betyder at håndtere regnvand på deres egen grund. Det er hverken besværligt eller farligt og giver ingen problemer hvis man tænker sig lidt om. Hvis man bare tænker på én eneste sætning som lyder: ” at vand altid løber nedad” og bruger det når man planlægger nedsivningen af regnvandet, ja så er man nået rigtig langt. Og tænk, at det at nedsive regnvand i sin egen have og eventuelt at opsamle regnvand til havevanding, giver en enestående mulighed for at ”lege” med gratis vand og samtidig giver store muligheder for at forskønne sin have – det er én af de gratis glæder som man bør udnytte.

Skulle der opstå problemer med at vandet løber over til naboen eller siver lidt for langsomt ned i jorden, så er det jo både billigt og nemt at rette til med f.eks. en lille vold mod naboen eller flytte udsivningsområdet lidt, hvis man nedsiver vandet ovenpå jorden, i græsplænen eller i bede. Ved at lede regnvandet uden om kloakken, er du med til at minimere omkostningerne til separeringen af kloaknettet i Nordenskov. Det betyder nemlig at Varde forsyning kan undgå at lægge meget store rør ned i vejen til bortledning af regnvand. Samtidig er du med til at sikre grundvandet og mindske udledningen af forurenet vand til naturområder.

Inspiration
Lav en google søgning med ordet LAR

www.laridanmark.dk
Kontakt
Regnvandsprojekt (LAR)
Jens Dicksen Jensen
Mail: kubel-jensen2010@hotmail.com

Dokumenter
Geoteknisk rapport

Tidsplan fra Varde Kommune

Pejleskema fra grundvandspejling

Bøgelyvej 9, priseksempel

Ahornvej 14, priseksempel

Bøgelyvej 3, priseksempel

Kortskitser over de 4 demoanlæg

Elmevej 19, priseksempel

Inspirationskatalog vejudformning

Indbydelse til informationsmøde den 24. november for Etape 1 beboere

Referat fra Statusmøde med Forsyningen og Kommunen angående LAR-projekterne i byen

Referat fra forberedende møde angående møde med landskabsarkitet

Skitsetegning oplæg midtbyen

Referater
Møde dato: 30. juni 2015
Besigtigelse og Borgermøde

Møde dato: 8. juni 2015
Møde med Borgmester mv Varde Kommune

Møde dato: 27. maj 2015
Møde med Din Forsyning

Møde dato: 9. februar 2015
Møde med Varde forsyning

Møde dato: 29. januar 2015
Møde med Varde forsyning

Møde dato: 17. december 2014
Møde med Varde forsyning


Projekt status
2015-01-31
Borgermøder undervejs
Netop nu planlægges datoer for kommende borgermøder og vil snart være at finde her på siden.

2015-06-09
Næste skridt er borgermøde nr. 2
Efter et positivt møde med Borgmester Erik Buhl og andre repræsentanter for Varde Kommune er næste skridt planlægning af næste borgermøde, hvor der vil være mulighed for at se 5 demonstrationsanlæg og flere konkrete detaljer om regnvandsprojektet.

2015-08-06
Rundspørge Uge 34
I slutningen af uge 34 vil beboerne på Elmevej, Bøgelyvej og Ahornvej få besøg af medlemmer fra Regnvandsgruppen i Fællesvirket. Formålet med besøget er at få en fornemmelse af om der er positiv stemning for regnvandsprojektet og mulighed for afklaring af eventuelle spørgsmål omkring projektet. Resultatet vil få betydning for næste skridt fra Din Forsyning.

2018-06-17
Status på LAR1 (Elmevej-Bøgelyvej-Ahornvej)
Fredag den 8. juni var der 1 års statusmøde med Freiberg angående Elmevej, Bøgelyvej og Ahornvej. Fællesvirke, Varde Kommune og Din Forsyning har alle registreret nogle fejl og mangler, som blev drøftet ved mødet. Vi har ikke pt modtaget nogen opdatering på de aftaler, der blev indgået omkring løsning af manglerne.

2018-06-17
Møde med Landskabsarkitekt fra Varde Kommune omkring LAR i midtbyen
Tirsdag den 12. juni afholdt LAR-gruppen og landskabsarkitet Henrik Nornegaard fra Varde Kommune et kort møde, hvor vi drøftede ideer og muligheder i midtbyen for at inddrage LAR i leg og forskønnelse. Henrik vil senere bruge lidt tid på at gå rundt i byen og stierne omkring, hvorefter han efter sommerferien vil præsentere et oplæg til hvordan det samlede projekt kunne se ud.
Seneste nyt
27. marts 2018 kl. 10:21
resized image
18-21 på Kroen 5. april
19. juni 2016 kl. 14:25
resized image
udviklingsplan for Nordenskov
20. april 2016 kl. 17:46
resized image
7 æbletræer på Knudsens plads