The little Apple
Projekt udvalg
resized image
Jens Rode Petersen
Koordinator
Info!
resized image
Kim Andersen

Info!
Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum – Niels Knudsens købmandshandel – blev revet ned, var det med det formål, at skabe plads til en nybygning – eller en udvidelse af Dagli`Brugsen. Brugsens bestyrelse købte købmandsgården og nabohuset, rev de gamle historiske bygninger ned, jævnede grunden, fjernede en række store træer og udlagde grus på hele området. Et gigantisk ”grus-sår” var skabt midt i byen. Intentionen var god og positiv. Man ville bygge en ny, stor Brugs med fremtiden for øje, men man havde åbenbart ikke sikret sig den fornødne økonomiske baggrund for dette projekt, som siden blev skrinlagt og en væsentlig billigere løsning med renovering af de eksisterende bygninger blev foretaget.

Nu ligger grunden så tilbage med sin usmukke grusbelægning, som et stort ar og vi må som beboere i byen træde ind på scenen og sørge for, at pladsen bliver anvendelig og indbydende – ja, måske ligefrem indbydende og smuk - så vi alle igen kan nyde byens centrum. Centrum af en by – stor eller lille har og har altid haft en stor betydning for byens selvforståelse. Parkerne og torvene i de store byer fortæller denne historie – og gadekæret og handelspladserne i de små byer fortæller det samme. Der hvor vejene krydses, ligger byens centrum og her vil beboerne naturligt samles. I Nordenskov kalder vi nu pladsen i centrum for Niels Knudsens Plads. – opkaldt efter den gamle købmand – og en renovering af pladsen er både tænkt som vigtig for de nuværende beboere – men så sandelig også for byens gæster og potentielle nye tilflyttere. Pladsen signalere i sin nuværende forfatning forfald og ørkesløshed – det må hurtigst muligt ændres. Forfald avler forfald – udviklingen må ændres. Dette motiverer forslaget om Æblehaven ”The little Apple.”
Kontakt
The little Apple
Jens Rode Petersen
Mail: jrp@oese.dk

Dokumenter
Dokument Varde Kommune

Pjece Knudsensplads

Referater
Møde dato: 30. april 2015
Møde i Knudsens Plads-udvalget


Projekt status
2015-01-15
Varde Kommune giver bidrag til projekt "The little appel"
På baggrund af vores projekt har Varde kommune givet et starttilskud på ikke mindre end 70 000,- kr.

2015-01-14
Nyt fra Knudsensplads Nordenskov
Alt er nu forhandlet færdigt med Dagli Brugsen i Nordenskov- Dagli Brugsen får en række P-pladser og en tilkørselsvej. Langs garagen får den nye super miljøstationen beliggenhed.

2015-03-27
Ny pjece
Pjecen om projekt The little apple som er blevet husstandsomdelt i Nordenskov er nu lagt på siden under dokumenter.Projekt beskrivelse
Baggrund:
Forslaget er tænkt ud fra enkelthed og low-value. Det er ikke i første omgang meningen at projektet skal koste en masse penge, men det er grundlæggende vigtigt, at vi hurtigt for gjort pladsen til det kraftcenter for byens fællesskab, som den potentielt kan være. Pladsen ligger midt i byen og er samtidig byens ansigt overfor både byens beboere og byens gæster. Et ansigt med p.t. mange skrammer. For byens selvforståelse og mulighed for udvikling, er det yderst vigtigt at pladsen gøres indbydende og venlig – og helst til et sted som alle byens borgere føler et medejerskab af.

Forslaget:
Med afsæt i New Yorks kælenavn – The big Apple – tager Nordenskov kælenavnet – The little Apple. Kodeordet er altså: Æbler. Grunden skal frigøres for sin grusbelægning og jorden skal behandles – grubbers, fræses eller hvad man nu gør – så den igen kan bære beplantning. I et bælte med vest og nord plantes der nu æbletræer – finansieret af byens borgere. Ide: Hver parcel planter et træ – eller de enkelte gader planter en flok træer i fællesskab. Træerne får nu navne, så de kan følges ( - og måske passes) af giverne. Æbleplantagen passes nu af et Æble-udvalg som nedsættes – og der holdes en Æble-fest hvert år på pladsen – evt. med fælles mosteri eller andre events med æbler som omdrejningspunkt. Resten af pladsen udlægges i græs med bord/bænksæt, kunstudstillingsmulighed og rum for landsbyfællesskab.

Supermiljøstation:
I samarbejde med Varde Forsyning og Dagli` Brugsen, Nordenskov (ejer af grunden) etableres der en såkaldt supermiljøstation på pladsen nord for brugsens baghus. Supermiljøstationen er p.t. under projektering hos Varde Forsyning og der er afholdt første møde mellem Dagli` brugsens uddeler, Varde Forsyning og Nordenskov Fællesvirke. I forbindelse med Supermiljøstationen etableres der på pladsen ind mod brugsen en parkeringsplads, der ved størren arrangementer på pladsen kan inddrages. Som det ses kan forslaget effektueres meget hurtigt med et meget synligt resultat uden de store omkostninger – udover en del manuelt arbejde (-og lidt maskinkraft) – det det vil omgående give bonus i form af øget bylivskvalitet, medejerskab og stolthed for byens (sognets) beboere.

Projekt faser:
 • Fase 1:
 • Brugsens bestyrelse overgiver retten til pladsen til byens borgere. Der udarbejdes forslag til pladsens indretning i samarbejde med Varde forsyning, Dagli` brugsen, Nordenskov og Nordenskov Fællesvirke. (Dette arbejde er p.t. i gang)

 • Fase 2:
 • Der nedsættes et fem- mandsudvalg af lokale folk med interesse for projektet. Byens foreninger kan spille med, hvis de har lyst. Koordineringen ligger hos Fællesvirke. (Dette arbejde er p.t. i gang)

 • Fase 3:
 • Grus fjernes fra grunden og jorden behandles (Lokale entreprenører). Varde Forsyning indretter en Suupermiljøstation og Brugsen en P-plads. (Dette projekt er p.t. under udarbejdelse – skal til høring i brugsens bestyrelse og hos Nordenskov Fællesvirke)

 • Fase 4:
 • Der nedsættes et Niels Knudsens Plads Vedligeholdsteam, som påtager sig det daglige opsyn med pladsen i samarbejde med udvalget.

 • Fase 5:
 • Grunden tilplantes – græsplænen anlægges (Byens borgere)

 • Fase 6:
 • Alle byens borgere fryder sig dagligt over pladsen – og da et æble om dagen holder lægen væk – bliver vi også alle sundere.

  Økonomi:
  Det er udvalgets holdning at pladsen skal være et lokalt fællesprojekt og at borgerne skal bidrage med både penge og arbejdskraft. Men naturligvis skal der en vis økonomi til bla. til projektering, planter, græs og belægning:

  Anslået udgift:
  Projektering: 50 000,00 kr.
  Beplantning: 50 000,00 kr.
  Belægning og faciliteter: 100 000,00 kr.
  Erhvervelse af grunden: Aftales med Dagli` brugsen, Nordenskov.

  Nordenskov Fællesvirke 2014
  Projekt relateret
  2015-03-27
  Super miljøstation
  Supermiljøstationen skal give borgere mulighed for at aflevere de mest gængse affaldstyper uden at skulle på genbrugspladsen. Herudover har supermiljøstationen en række fordele ... Åben 365 dage om året Borgerne kan aflevere deres affald når de har tid og ikke når genbrugspladsen har åben. Der indsamles 12 fraktioner. Stor kapacitet på minimal plads og kan tilpasses det omliggende miljø. Det valgte system til supermiljøstationer er baseret på en nedgravet løsning, hvilket giver en række fordele. Bl.a. gør jordens ensartede temperatur at den bakterielle udvikling nedsættes, samtidig ligger det ældste affald altid i bunden af beholderne. Ligeledes er stationernes indkast tætlukkende og udformes efter de valgte affaldstyper, og der er ingen direkte kontakt for brugerne med affaldet. Indkasthullet er ikke tømningshullet – hvorved der ingen affaldsrester vil være ved indkasthullet som følge af tømning. Følgende fraktioner kan modtages på supermiljøstationen: Småt brændbart + husholdningsaffald Hård plast Metal (primært i form af dåser og mindre genstande) Små elektronikapparater Flasker/glas Porcelæn/keramik Haveaffald (græs, hæk afklip o.l.) Sprayflasker Pap og papir Elpære/sparepære Plastfolie (plastikposer m.v.) Batterier


  Seneste nyt
  27. marts 2018 kl. 10:21
  resized image
  18-21 på Kroen 5. april
  19. juni 2016 kl. 14:25
  resized image
  udviklingsplan for Nordenskov
  20. april 2016 kl. 17:46
  resized image
  7 æbletræer på Knudsens plads