Seneste referat fra Nordenskov Fællesvirke
Møde dato: 14. januar 2016 | Referat dato: 16. januar 2016 | Mødested: Knudsens Plads
Udviklingsplan for Nordenskov og omegn

Deltagere: Steven Hansen, Anna Kristiansen, Bitten Eilenberg, Karin Kjær Jensen

Afbud: Rolf Brosolat og Leif Arnbjerg

 

Rundgang i byen med efterfølgende planlægning på skolen.

 

Forløb og det første møde borgermøde

Steven fortalte kort hvordan han forestiller sig forløbet.

Steven/Varde Kommune sender en fysisk invitation ud til alle borgere i Øse sogn,

hvori der er et link til kommunens hjemmeside, hvor man melder sig til,

og samtidig udfylder et spørgeskema – en slags SWAT-analyse.

 

http://www.vardekommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Udviklings-omraade-og-helhedsplaner-/Udviklingsplaner/Nordenskov-Udviklingsplan.aspx

 

Invitationen bliver udsendt ca. en måneds tid inden mødet.

 

Analysen skal give Steven en fornemmelse af hvilke styrker og svagheder borgerne ser for Øse Sogn

Og give input til det oplæg, som han kommer med på dagen.

 

Ideerne fra mødet den 3. november bliver også brugt som input.

 

Han forestiller sig ikke, at borgerne skal have andet materiale ud eller gøre andre forberedelser.

På dagen holder Steven et oplæg der skal sætte gang i tankerne og give input til en ideskabende brainstorm.

Steven styrer indholdet og processen og har lovet os, at det bliver et oplæg til at tænke store tanker J

 

Ideerne fra brainstormen skal herefter grupperes og samles i temaer i et møde i styregruppen.

 

Praktiske opgaver

Invitation og info om borgermødet

 • Skrivning af invitation og udprintning af opslag og plakater til ophængning rundt om i byen (Steven).
 • Opslag på skolens intranet, ophængning i Brugsen, på skolen og i børnehaven (Bitten)
 • Opslag på Nordenskovs hjemmeside (Karin – er sket)
 • Opslag i banken og i byens andre butikker (?),
 • Uddeling af de fysiske invitationer (?)
 • Skilte ved indgangen af byen (Karin/Fællesvirke)

 

Selve mødet

 • Opstilling af borde og bænke (både hjælp og borde/bænke/stole mangler)
 • Kaffe og brød (medbringer folk selv)
 • Børnepasning (Stevens kæreste kommer og hjælper, børnehaven åben?)
 • Lærred og fremviser (Bitten)
 • Sodavand og sandwich til børnene (Varde Kommune)

 

Jeg indkalder snarest Nordenskov-delen af styregruppen, så vi kan få fordelt de praktiske opgaver.

 

Karin Kjær Jensen

 

 

Nordenskov-Udviklingsplan.aspx