Friskoleforeningen i Nordenskov

Forsiden ligenu
7. september 2018 kl. 21:25
resized image
7. september 2018 kl. 21:14
resized image
Øse Sangkor
30. marts 2018 kl. 19:34
Friskoleforeningen i Nordenskov
Print Kommenter Del
Sat på Byportalen af: Otto Jørgensen.
Inviterer hermed alle nuværende og kommende medlemmer til: Generalforsamling 25. april kl 19.00 - 21.00 på Forsamlingshuset
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelt. Forslag til dagsordenens pkt. 7 skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der vil være kaffe og kage og hyggeligt samvær efterfølgende.

Kommenter artiklen
Angiv fornavn og efternavn. Skriv din kommentar i kommentarboksen og klik på send knappen. NB: Skriv altid i en god tone! Upassende Kommentarer fjernes, gå efter emnet - ikke personen!

Skriv kommentar


Annonce

Artikel info

Friskole gruppen


Artikel hentet: 966 gange


Kontakt Byportalen:

info@nordenskov.dk
31 66 44 28


Artikel relateret
29. oktober 2017 kl. 13:35
Nyhedsbrev fra Friskoleforeningen i Nordenskov