14/12-17 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

7. december 2017 kl. 07:11
14/12-17 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst
Print Kommenter Del
Artikel fra Ruban
Ordinær Rådsmøde

BEMÆRK: Dagsordenen er under udarbejdelse og ikke endelig

 

Mødet finder sted i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 14. december 2017

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Udviklingsrådet Helle Øst:

Udviklingsrådet Helle Øst:
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Mikkel Ottosen er til møde i Holme Å projektet og kommer muligvis senere.
Ida Bruun har meldt fra.

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

x) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

x) Debat om samarbejdet mellem Udviklingsrådene Helle Vest og Helle Øst

Til debat og beslutning

Udviklingsrådet Helle Vest har ønsket en debat og afklaring om håndteringen af fordelingen af Grøn Ordning.
Debatten optages på baggrund af de udfordringer, der opstod under forhandlingerne.
Ligeledes debatteres den fremtidige samarbejdet mellem de 2 udviklingsråd.

16/8-17 Fælles Udviklingsrådsmøde: http://helleoest.dk/cid/5043/16-8-17-raadsmode-i-helle-ost-

6/9-17 Udviklingsrådet Helle Øst aftale med Helle Vest: http://helleoest.dk/cid/5044/6-9-17-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 

Grøn Ordning Sagsfremstilling med bilag

 

Grøn Ordning Endelig godkendelse

 

REFERAT:

 

x) Status på Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter.

Til orientering og debat

Claus med flere har deltaget i Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenters roadshow og fortæller om status på centeret.

Præsentation Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter

 

Hvad kan udviklingsrådene gøre for at hjælpe projektet på vej?

REFERAT:

 

x) Tilskud til Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenters roadshow

Til beslutning

Udviklingsrådet Helle Øst har fået en henvendelse fra styregruppen for Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter om vi vil give et tilskud til kaffe og brød ved deres roadshow. Der spurgt på et beløb på 720,00 kr.

REFERAT:

 

x) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Marlene giver en status på projektet.

Opstart af PowerTower i Helle Hallen.

 • Batiste & Co. http://batisteco.dk/ flytter ind pr. 1. januar.
 • Indkøb af kontorinventar.
 • Skiltning.
 • Presseomtale.

Møbelfabrikken i Tofterup.

Hvervning af iværksætter og microvirksomheder.

 • Ny reklamefolder.
 • Ny plakater til opslagstavler.
 • Presseomtale.
 • Ny video til sociale medier.

Oprettelse af Pro Helle Erhvervsråd til debat og beslutning.

 • Organisationsplan.
 • Hvervning af virksomheder til ProHelle.

Præsentation PowerTower Helle

Pro Helle Organisationsplan

 

Status på deltagende virksomheder i PowerTowers innovationsuddannelse. Udviklingsrådet har afsat 30.000 kr. som deltagende virksomheder i  Helle Øst kan ansøge og få 50% af innovationsuddannelsen dækket.

Ny hjemmeside www.powertower.dk og ny Facebookside 

Hvilke fremtidige omkostninger vil Helle Vest være med til at dække i forbindelse med PowerTower Helle.

 • Skiltning ved Helle Hallen
 • Folder til hvervning af iværksættere
 • Plakater til opslagstavler
 • Folder til hvervning af virksomheder til ProHelle
 • Midler til innovationsuddannelsen

Projektets videre forløb

REFERAT:

 

x) "Politisk Netværksgruppe Helle"

Til debat og beslutning

For at styrke interesser i det østlige Varde arbejder Udviklingsrådet for at oprette en "Politisk Netværksgruppe" på tværs af partiskel. Vi vil inviterer til et uforpligtende opstartsmøde den 21. februar 2018.

Invitation Politisk Netværksgruppe Helle

 

Ved KV17 og RV17 blev der vendt op og ned på det lokale politiske landskab. Vi har forsøgt at danne et overblik over politikere der deltog i KV17 og RV17.

Politisk Landskab KV!/ Varde Øst

 

 

REFERAT:

 

x) Udviklingsplan Helle 2023

Til orientering og debat

Der arbejdes på at lave udviklingsplaner for vores Udviklingsråds områder. Også kaldet Landsbyklynger.

Vi arbejder på en helhedsplan der medtager vores egne og nabo områdernes styrker og muligheder. Derfor er samskabelse af planen vigtigt.

Nabo områderne er også Ansager, Hodde, Sig, Varde, Grimstrup, Endrup, Vejrup, Glejbjerg, Hovborg og Kroager. Ligeledes har større byer også betydning: Esbjerg, Bramming, Holsted/Brørup/Vejen, Billund, Grindsted, Ølgod/Tistrup.

Claus fortæller om arbejdet med Udviklingsplanen i Helle Øst. Her er et link til vores opslagstavle for Udviklingsplanen.

REFERAT:

 

x) Støttegruppe for Holme Å - projektet

Til orientering og debat

Mikkel har deltager i støttegruppen og orienterer om arbejdet med projektet.

Fælles initiativer kortlægges og debatteres

REFERAT:

 

x) Nyt fra Vi I Naturenrådet

Mikkel er blevet ny medlem af: "Vi I Naturenrådet. Han fremlægger seneste nyt.

REFERAT:

 

x) Medlemmer til "NATURRÅDET for Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner"

Der søges om medlemmer til Naturrådet. Se vedhæftet ansøgning.

Ansøgning Naturrådet

 

REFERAT:

 

x) Referat af FUR-møde 11. december

Claus har deltaget og fortæller om mødet
http://helleoest.dk/cid/3752/11-12-17-fur-mode

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

 

Efter mødet med Udviklingsrådet Helle Vest gennemføres dagsordenen for
Udviklingsrådet Helle Øst:

 

 

x) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

12/10-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5046/12-10-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

9/11-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/id/5047/9-11-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost

REFERAT:

 

x) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:

Hjortkær

REFERAT:

Fåborg

REFERAT:

Starup/Tofterup

REFERAT:

Årre

REFERAT:

Agerbæk

REFERAT:

 

 

x) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

REFERAT:

 

 

 

 

x) Planlægning af Årsmøde torsdag den 19. april 2018

Indhold: http://helleoest.dk/cid/5792/19-4-18-aarsmode-for-udviklingsraad-helle-ost 

 1. Indkomne forslag
 2. Dagsorden i følge vedtægter http://helleoest.dk/menu/vedtaegter 
 3. Dirigent
 4. Referent
 5. Tid
 6. Sted
 7. Menu
 8. Annoncering med 14 dages varsel.
REFERAT:

 

x) Planlægning af næste råds-periode.

Tema for året:

Målsætninger:

Forslag til aktiviteter:

 • Bustur med kommunal embedsmand
 • Møde med andre udviklingsråd
 • Møde med byrådspolitikere
 • Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere
 • Andre idéer

Datoer for flere rådsmøder:

REFERAT:

 

 

x) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 11. januar 2018: Temamøde: Udviklingsplan Helle Øst

- 24. januar 2018: Temamøde: Udviklingsplan Helle Øst

- 7. februar 2018: Midlertidig reserveret til ekstra temamøde

- 21. februar 2018: Møde med Politisk Netværksgruppe

- 13. marts 2018: Ordinær Rådsmøde

- 22. marts 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 11. april 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 19. april 2018: Ordinær Rådsmøde

- Der er ikke flere planlagte møder!

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

x) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Vi laver en video til de sociale medier med de vigtigste ting fra mødet.

REFERAT:

 

 


Ruban

Kommenter artiklen
Angiv fornavn og efternavn. Skriv din kommentar i kommentarboksen og klik på send knappen. NB: Skriv altid i en god tone! Upassende Kommentarer fjernes, gå efter emnet - ikke personen!

Skriv kommentar


Annonce

Artikel info

Ruban


Kontakt:

mibt@outlook.dk

www.ruban.dk


Artikel hentet: 824 gange


Kontakt Byportalen:

info@nordenskov.dk
31 66 44 28


Artikel relateret
1. juli 2018 kl. 05:21
Lykønskning fra Nordenskov Fællesvirke.
27. juni 2018 kl. 12:24
Helle Hallen åbner for vandsjov i sommervarmen
27. juni 2018 kl. 12:08
VAKS programmet er aktiviteter for børn i sommerferien